Τετάρτη 27 Απριλίου 2016

Αλλαγή τρόπου σύνδεσης στη winbank από την ιστοσελίδα της Τράπεζας Πειραιώς


Αλλαγή μορφής της ηλεκτρονικής διατραπεζικής, νέα εμφάνιση για winbank 

Από τη Δευτέρα 25/4/2016 άλλαξε ο τρόπος σύνδεσης στη winbank μέσω της ειδικής ενότητας που υπάρχει στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.

Στη συγκεκριμένη ενότητα θα εμφανίζεται στο εξής ειδικός σύνδεσμος με την ένδειξη «Σύνδεση για Ιδιώτες», ο οποίος θα οδηγεί στη σελίδα πρόσβασης της νέας υπηρεσίας.

Οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες και οι Ατομικές Επιχειρήσεις θα μπορούν να...
... συνδέονται και στην παλαιά υπηρεσία μέσω του συνδέσμου «Σύνδεση για Επιχειρήσεις» προκειμένου να εκτελούν τις επιχειρηματικές συναλλαγές τους (μισθοδοσίες, έλεγχο συναλλαγών POS, κτλ.)​