Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2016

ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣτΕ Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ

Στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας λόγω μείζονος σπουδαιότητας  παραπέμφθηκε, με την από  12.7.2016 πράξη του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας,  η αίτηση ακυρώσεως που άσκησε ο Πανελλήνιος  Φαρμακευτικός Σύλλογος  κατά της ΚΥΑ  με αριθμό Γ5(β)/ΓΠ οικ 36277 « Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού – ίδρυση φαρμακείου» .

Παράλληλα ορίστηκε ως δικάσιμος η 7η Οκτωβρίου,  για την συζήτηση της αίτησης ακυρώσεως που ασκήθηκε  από τον  Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο στις 28 Ιουνίου.Ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας με την ανωτέρω πράξη έκρινε προφανώς, ότι η ίδρυση φαρμακείων από ιδιώτες αποτελεί μείζον θέμα , το οποίο πρέπει να απασχολήσει την Ολομέλεια του ΣτΕ , λόγω της σπουδαιότητας του.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ                 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ