Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017

Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων: «Θα εγκαταλείψουμε τον ΕΟΠΥΥ αν οι αποζημιώσεις παραμείνουν στα 2,26 ευρώ»

Την εναρμόνιση της αποζημίωσης που καταβάλλει ο ΕΟΠΥΥ για συνεδρίες ψυχοθεραπείας από ψυχολόγους με τις συνεδρίες άλλων επαγγελματιών της ειδικής αγωγής προβλέπει ο νόμος του υπουργείου Υγείας «Μεταρρύθμιση της διοικητικής οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, κέντρα εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων και άλλες διατάξεις».

«Αυτό αποτελεί μεν μια επιτυχία» σημειώνει ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων (ΣΕΨ), ο οποίος από το 2012 κατήγγειλε τη....


.... δυσαρμονία της αποζημίωσης των συνεδριών των ψυχολόγων, η οποία είχε καθηλωθεί στα 2,26 ευρώ για τους ψυχολόγους, έναντι των 15 ευρώ για τις συνεδρίες άλλων κλάδων.Όμως, η εναρμόνιση αυτή αφορά αποκλειστικά και μόνο τις συνεδρίες ψυχοθεραπείας, όχι και τις άλλες ψυχολογικές πράξεις. «Αυτό θα έχει σαν άμεση επίπτωση ότι κανένας ψυχολόγος δεν θα έχει ενδιαφέρον να συνάψει σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ, με αποτέλεσμα οι πολίτες που έχουν ανάγκη των υπηρεσιών της ειδικής αγωγής να μην έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ψυχολόγο» προειδοποιεί ο ΣΕΨ.

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΙΩΤΟΥ