Σάββατο, 27 Μαΐου 2017

Οι ασθενείς που αγνοούν τη χρήση στατίνης δεν αναφέρουν μυαλγίες

Ο πόνος και η μυική αδυναμία που αναφέρθηκαν από τους χρήστες στατίνης είναι πιθανότερο να προκληθούν από το φαινόμενο placebo παρά από απευθείας δράση των στατινών, σύμφωνα με νέα στοιχεία της μελέτης ASCOT-LLA.
 

Η Sever και συν ανέλυσαν 10.180 ασθενείς με υπέρταση και τουλάχιστον τρεις άλλους παράγοντες κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου από την τυφλή τυχαιοποιημένη φάση της μελέτης ASCOT-LLA της ατορβαστατίνης 10 mg έναντι εικονικού φαρμάκου και 9.899 ασθενών από την μη τυφλή μη τυχαιοποιημένη φάση της μελέτης.
 

Οι ερευνητές συνέκριναν τα ανεπιθύμητα συμβάντα, συμπεριλαμβανομένων των μυϊκών συμπτωμάτων, της στυτικής δυσλειτουργίας, της διαταραχής του ύπνου και της γνωστικής εξασθένησης, στην τυφλή φάση έναντι της μη τυφλής φάσης. Η διάμεση παρακολούθηση ήταν 3,3 έτη στην τυφλή φάση και 2,3 έτη στην μη τυφλή φάση.
 


 
Κατά τη διάρκεια της τυφλής φάσης, δεν υπήρχε διαφορά μεταξύ των ομάδων ατορβαστατίνης και εικονικού φαρμάκου στις ανεπιθύμητες ενέργειες που σχετίζονται με τους μυς
 

Αυτά τα ευρήματα επιβεβαιώνουν απολύτως σύμφωνα με τους συγγραφείς πως η συχνότητα των ανεπιθύμητων συμβάντων που σχετίζονται με τους μυς είναι χαμηλή και τα γεγονότα αυτά αναφέρθηκαν πολύ λιγότερο όταν οι ασθενείς δεν ήξεραν ότι ελάμβαναν στατίνη.
  Lancet. 2017 doi: 10.1016 / S0140-6736 (17) 31075-9.

πηγή: hcs