Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017

Προεδρικό Διάταγμα για το ιδιοκτησιακό των φαρμακείων

To Yπουργείο Υγείας εμμένει (και κατά πολλούς ορθά) να ρυθμίσει το πλήρες καθεστώς ίδρυσης φαρμακείου και της συμμετοχής ιδιωτών με Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο λόγω της ανάγκης επεξεργασίας από το Συμβούλιο της Επικρατείας θα δημοσιευθεί μετά από τρεις και πλέον μήνες, αν και κάποιοι διατηρούν επιφυλάξεις ως προς το χρονοδιάγραμμα.

Σύμφωνα λοιπόν  με πληροφορίες, το θέμα του ιδιοκτησιακού, των πολλαπλών φαρμακείων, των μορφών εταιρειών που επιτρέπονται, τα ασυμβίβαστα και τα δικαιολογητικά (θετικές και αρνητικές προϋποθέσεις), αφού τύχουν διαπραγμάτευσης με τους Θεσμούς, θα ενταχθεί σε σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο θα γίνει νόμος του Κράτους μετά από μακρά επεξεργασία από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Γράφει: Καραγιαννοπούλου Δέσποινα
Επιχειρηματικό Ρεπορτάζ Υγείας 
Διαδικασία που αναμένεται να ελευθερώσει πρωτίστως όσους έχουν εγκλωβιστεί σε διαδικασίες μεταβίβασης φαρμακείου που δεν μπορούν να ολοκληρωθούν λόγω του νομοθετικού κενού που ανέκυψε από την ακύρωση της ΚΥΑ 36277. Επίσης θα δοθεί λύση και σε   αυτούς   που κινδυνεύουν να απωλέσουν  άδειες κληρονομικών φαρμακείων λόγω επικείμενης λήξης των αδειών τους χωρίς δυνατότητα μεταβίβασης.

Σημειώνεται ότι κάποιος μπορεί να κληρονομήσει μια άδεια φαρμακείου, εφόσον είναι φαρμακοποιός. Στην περίπτωση που μιλάμε για φοιτητή φαρμακευτικής μπορεί να κληρονομήσει την άδεια για πέντε χρόνια με δυνατότητα επέκτασης άλλα δύο χρόνια μέχρι να πάρει το πτυχίο του. Σε περίπτωση που δεν έχει καμία σχέση με το επάγγελμα, υπάρχει η δυνατότητα να κληρονομήσει κάποιος άδεια φαρμακείου, εφόσον προσλάβει φαρμακοποιό, στον οποίο θα παραχωρήσει το 20% του κεφαλαίου του καταστήματος, κάνοντάς τον έτσι «συνέταιρο».

Ωστόσο, για τη μερική αποκατάσταση του προβλήματος, και μετά από σχετικές πιέσεις που έχουν γίνει, φημολογείται ότι θα περάσει πολύ σύντομα κατεπείγουσα τροπολογία που θα επιτρέψει την ολοκλήρωση μεταβιβάσεων λόγω συνταξιοδότησης ή μεταβίβασης κληρονομικού φαρμακείου, καθώς και την ίδρυση φαρμακείου σε περιοχές με κάτω από 1.000 κατοίκους.
 
Μέχρι τη δημοσίευση της μεταβατικής ρύθμισης θα κοινοποιηθεί εντός του επόμενου εικοσαημέρου σχετική Εγκύκλιος για την προστασία των αδειών των κληρονομικών φαρμακείων, των οποίων επίκειται λήξη.

 πηγή: ιατρονετ