Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018

Οδηγίες για την κατάθεση αναλωσίμων Ευρωπαίων Ασφαλισμένων

Οδηγίες ΕΟΠΥΥ για γνωματεύσεις ευρωπαίων ασφαλισμένων. Ιδιαίτερη προσοχή στις ενέργειες οι οποίες ζητούνται πλέον να κάνουμε!

Το άρθρο αυτό θα βρίσκεται μόνιμα στη βασική σελίδα μας με τις οδηγίες αναλωσίμων

Μαζί με τις γνωματεύσεις ευρωπαίων ασφαλισμένων θα πρέπει να καταθέτουμε:
  • φωτοτυπία της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ) ή του
  • Πιστοποιητικού Προσωρινής Αντικατάστασης (ΠΑΑ) ή της
  • πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ασθενείας ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)
και ταυτόχρονα να φορτώνουμε στο eΔΑΠΥ σάρωση των πιστοποιητικών αυτών (ΕΚΑΑ ή ΠΑΑ ή βιβλιάριο ΕΦΚΑ) σε αρχείο pdf υποχρεωτικά
(σ.σ. το αρχείο πρέπει να είναι κάτω απο 1 MΒ και να έχει ονομασία με μόνο αριθμούς και γράμματα χωρίς σημεία στίξης)


Καταργείται πλέον το έντυπο επίσκεψης ευρωπαίου ασφαλισμένου ή ατομικό δελτίο χρέωσης ασθενή που γινόταν έως τώρα