Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019

'Αρση ανάκλησης Valsart/Heremco και Co-Valsart/Heremco


Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους Έλληνες πολίτες, τους φαρμακοποιούς και τους επαγγελματίες υγείας ότι τα φαρμακευτικά σκευάσματα VALSART/HEREMCO  και CO-VALSART/HEREMCO κυκλοφορούν ξανά μετά την άρση της προληπτικής ανάκλησης απο τον ΕΟΦ. Παραθέτουμε το σχετικό σύνδεσμο:


Ο ΕΟΦ διενήργησε έρευνα σε πιστοποιημένα εργαστήρια της Γερμανίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του Eυρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) και τα νέα αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας και ελέγχου. Τα τελικά αποτελέσματα των εξετάσεων έδειξαν ότι δεν υφίσταται-ούτε υπήρχε πριν-πρόβλημα παρουσίας NDMA/ NDEA στο τελικό προϊόν και στη δραστική πρώτη ύλη βαλσαρτάνης που χρησιμοποίηθηκε. H καθαρότητα της βαλσαρτάνης είναι πιστοποιημένη και εγκεκριμένη από τον Ελληνικό (ΕΟΦ), τον Ευρωπαικό (ΕΜΑ) και τον Αμερικανικό (FDA) Οργανισμό Φαρμάκων.
Tα φαρμακευτικά σκευάσματα VALSART/HEREMCO και CO-VALSART/HEREMCO ήταν και είναι όχι μονο αποτελεσματικά, αλλά και απόλυτα ασφαλή για τους Έλληνες ασθενείς. Η ποιότητα των προϊόντων μας διασφαλίζεται από τους κανόνες Καλών Πρακτικών Παρασκευής (GMP) που ακολουθούνται πιστά και από τον ποιοτικό έλεγχο που διενεργείται.

Συνεπώς, τα προϊόντα με τα οποία προμηθεύουμε την αγορά διασφαλίζουν τη Δημόσια Υγεία, γεγονός που χαρακτηρίζει την αποστολή της εταιρείας μας κατά την πολύχρονη παρουσία της.