Τρίτη 26 Μαρτίου 2019

Αναλώσιμα έμμεσων μελών ασφαλισμένων ΤΥΠΕΤ

Στο eΔΑΠΥ δημοσιεύθηκαν οδηγίες για την εκτέλεση παραπεμπτικών αναλωσίμων έμμεσων μελών ασφαλισμένων ΤΥΠΕΤ. Ως γνωστόν οι ασφαλισμένοι ΤΥΠΕΤ παίρνουν τα αναλώσιμά τους με δαπάνη  από το ταμείο τους.

Υπάρχουν όμως έμμεσα μέλη ασφαλισμένων του ΤΥΠΕΤ, που είναι κανονικά ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ και συμπληρωματικά στο ΤΥΠΕΤ, οπότε στα παραπεμπτικά θα γράφει «ασφαλισμένοι ΕΦΚΑ και ΤΥΠΕΤ» και τα εκτελούμε κανονικά!! Αν το παραπεμπτικό εμφανίζει φορέα ασφάλισης μόνο ΤΥΠΕΤ δεν εκτελούνται μέσω eΔΑΠΥ (γίνονται δαππάνη στο Ταμείο τους).

Δείτε το έγγραφο: