Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019

Αυτός είναι ο λόγος που καθυστερεί η πληρωμή αναλωσίμων Νοεμβρίου! (video)

Πολλοί συνάδελφοι δεν γνώριζαν την εφαρμογή του άυλου μπαρκοντ και πληκτρολογούσαν άλλα αντί άλλων με αποτέλεσμα τον πρώτο μήνα λειτουργίας του άυλου μπαρκοντ (αλλά και στους επόμενους πιθανότατα θα βρούμε το ίδιο πρόβλημα....) να υπάρχουν προβλήματα με τον έλεγχο των συνταγών αυτών....

Οι Περιφερειακές διευθύνσεις εφαρμόζοντας το νόμο δε μπορούν να προχωρήσουν τις εκκαθαρίσεις, διότι δεν είναι σωστά ακυρωμένοι οι κωδικοί μπαρκοντ.

Καταβάλλονται προσπάθειες από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο για να πληρωθούμε όσο το δυνατόν συντομότερα.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα της ομιλίας του αντιπροέδρου κ. Βαλτά στη Γενική Συνέλευση του ΠΦΣ το περασμένο Σάββατο: