Παρασκευή 23 Απριλίου 2021

Νέες οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας για άμεση αντικατάσταση των ελαττωματικών self tests


 Στις περιπτώσεις ποιοτικών ή ποσοτικών διαφορών που εντοπίζονται στα φαρμακεία η διαδικασία θα είναι η εξής :

1.  Στα φαρμακεία θα γίνεται άμεσα η αντικατάσταση  των ελλαττωματικών Self Tests στους δικαιούχους μόνο με  την προσκόμιση  των ελλατωματικών. Αυτά θα  τηρούνται στο φαρμακείο μέχρι την αντικατάσταση τους από την 

φαρμακαποθήκη.


2.  Η επιστροφή των ελλαττωματικών self tests από τα φαρμακεία στις φαρμακαποθήκες για αναπλήρωση  θα γίνεται υποχρεωτικά με την προσκόμιση του δελτίου αποστολής.  

Με εκτίμηση

Γεώργιος Μποτσιβάλης

Λγος(ΥΠ)

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας