Σάββατο 5 Ιουνίου 2021

PGEU: Απαιτείται ενίσχυση στην εκπαίδευση των φαρμακοποιών

Ώστε να αναπτύξουν περαιτέρω τις ψηφιακές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες

Από το 1985 δεν έχουν αλλάξει οι θεματικές ενότητες που καλύπτει η εκπαίδευση των φαρμακοποιών, όπως σημειώνει η Ένωση Ευρωπαίων Φαρμακοποιών (PGEU) σχετικά με την ευρωπαϊκή οδηγία Directive 2013/55/EU. Αν και χαιρετίζει κάποιες από τις αλλαγές που έχουν γίνει στις αρμοδιότητες του επαγγέλματος, σημειώνει ότι η εκπαίδευση των φαρμακοποιών πρέπει να ενισχυθεί με νέους τομείς, ώστε να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις και καινοτομίες που λαμβάνουν χώρα στη φαρμακευτική πρακτική.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι υπάρχει ανάγκη οι φαρμακοποιοί να ενισχύσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες σε σχέση με τα μεγάλα δεδομένα και την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι Ευρωπαίοι φαρμακοποιοί γενικά έχουν ένα....


..... πολύ καλό επίπεδο στη χρήση νέων τεχνολογιών και είναι στο 100% χρήστες υπολογιστών και διαδικτύου στο πλαίσιο της καθημερινής τους εργασίας. Δηλώνουν λοιπόν ότι είναι έτοιμοι να εφαρμόσουν αυτές τις αναδυόμενες τεχνολογίες ώστε να προσφέρουν στους ασθενείς προσωποποιημένες συμβουλές και έγκυρες πληροφορίες σχετικά με τις θεραπείες και τη χρήση των φαρμάκων.

Επίσης, στο πλαίσιο του μετασχηματισμού της υγείας προς μια ασθενοκεντρική προσέγγιση, οι φαρμακοποιοί ολοένα και αναπτύσσουν υπηρεσίες προς αυτήν την κατεύθυνση και χρειάζονται να αναπτύξουν επικοινωνιακές δεξιότητες και κοινωνική ενσυναίσθηση, καθώς και να εκπαιδευτούν στην επίλυση προβλημάτων, ώστε να μεταδώσουν τα απαραίτητα μηνύματα στους ασθενείς, αλλά και να λειτουργήσουν καλύτερα μέσα σε ομάδες επαγγελματιών υγείας και συναδέλφων τους