Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022

ΠΦΣ: «Παράταση Συνταγογράφησης Σκιαγραφικών με την ίδια διαδικασία»

 


Αγαπητοί Συνάδελφοι,


Το Υπουργείο Υγείας τροποποίησε την απόφαση του και έδωσε παράταση μέχρι

1/3/2023 στη συνταγογράφηση των σκιαγραφικών με την ίδια διαδικασία που

ακολουθείται έως τώρα.

Όπως σας είχαμε ενημερώσει όλες οι συνταγές σκιαγραφικών σκευασμάτων που

έχουν εκτελεστεί, ανεξαρτήτως της ειδικότητας του συνταγογράφου ιατρού και του

χρόνου έκδοσης τους, αποζημιώνονται κανονικά.


Με Εκτίμηση,