Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022

Έναρξη 10ης Εξεταστικής Περιόδου για την Πιστοποίηση Διενέργειας Αντιγριπικού Εμβολιασμού και Χορήγησης Αντιτετανικού Ορού

Ξεκινάει σήμερα Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022 και θα διαρκέσει μέχρι το Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022 η 10η εξεταστική περίοδος για την πιστοποίηση διενέργειας αντιγριπικού εμβολιασμού και χορήγησης αντιτετανικού ορού.

 Ο εξεταζόμενος καλείται να αναγνώσει το εκπαιδευτικό υλικό που είναι αναρτημένο στην Ενότητα 2 στην πλατφόρμα του ΙΔΕΕΑΦ και εν συνεχεία να απαντήσει σε 15 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής σε διάστημα τριάντα (30) λεπτών. Επιτυχής θεωρείται η εξέταση εφόσον έχουν απαντηθεί ορθά τουλάχιστον 12 από τις 15 ερωτήσεις. Οδηγίες για την εξεταστική δοκιμασία υπάρχουν αναρτημένες στην Ενότητα 3 της πλατφόρμας.

Το πιστοποιητικό αποστέλλεται 15 ημέρες μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης και εφόσον έχει συμπληρωθεί το ηλεκτρονικό έντυπο Επικαιροποίησης Στοιχείων Χρήστη, το οποίο επίσης είναι αναρτημένο στην Ενότητα 3

 

 

 

Παροτρύνουμε όλους τους νέους συναδέλφους φαρμακοποιούς αλλά και όσους δεν έχουν πιστοποιηθεί μέχρι σήμερα να συμμετάσχουν στην διαδικασία πιστοποίησης, η οποία συμβάλει στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του φαρμακείου προς τον πολίτη και αναδεικνύει σαφέστατα τον ρόλο του φαρμακοποιού στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ     ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ