Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2022

ΠΦΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ 95% ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 5% ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ


 Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Όπως ενημερωθήκαμε από τον ΕΟΠΥΥ:

1) Για το 95% του μηνός Αυγούστου έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος των συνοδευτικών εγγράφων από την ΚΜΕΣ- τιμολογίων και ΣΣΥ - σε ποσοστό 98,7% (29.654 στο σύνολο 30.050 υποβολών) και έχουν σταλεί για τη διαδικασία άντλησης ασφαλιστικών και φορολογικών ενημεροτήτων. Οι 396 υποβολές βρίσκονται στην ΚΜΕΣ για επεξεργασία και για επίλυση προβλημάτων που δυστυχώς επαναλαμβάνονται και αφορούν σχεδόν τα ίδια φαρμακεία κάθε μήνα. Η πληρωμή για το 95% αναμένεται όπως κάθε μήνα στις 5-7 Οκτωβρίου.

2) Για την πληρωμή του 5% του μηνός Ιουνίου για το οποίο η πληρωμή θα έπρεπε να γίνει προς το τέλος του τρέχοντος μηνός, εξαιτίας διαφόρων προβλημάτων θα πραγματοποιηθεί εντός της άλλης εβδομάδας.Η αιτιολόγηση που δόθηκε από τον ΕΟΠΥΥ, αποδίδεται στο γεγονός ότι είναι η πρώτη πληρωμή λογαριασμού μηνός για το 5% και κάποιες ΠΕ.ΔΙ δεν ανταποκρίθηκαν σε ταυτόσημα χρονικά πλαίσια όσον αφορά την εκκαθάριση των υποβολών.

Μην ξεχνάμε ότι υπήρξαν και καθυστερήσεις εξαιτίας των εγκυκλίων που απεστάλησαν για την ελαχιστοποίηση των θεραπεύσιμων ενεργειών όπως (φωτοτυπία κάρτας ευρωπαίου πολίτη, προσκόμιση φύλλου έκδοσης συνταγής για μερικές εκτελέσεις, ερμηνεία για τις 4 ημέρες περιθώριο που είναι εργάσιμες και όχι ημερολογιακές, επίλυση του προβλήματος των αχνών και δυσδιάκριτων σφραγίδων κλπ.) και το γεγονός ότι οι ΠΕ.ΔΙ έπρεπε να προσαρμοστούν και να υλοποιήσουν μια νέα εφαρμογή εντελώς διαφορετική από αυτή του e-DAPY που όμως επιλύει γραφειοκρατικά προβλήματα και αυτοματοποιεί πλήρως τη διαδικασία τελικής εκκαθάρισης. Επίσης έπρεπε να ελεγχθεί η διασύνδεση των συστημάτων της Unisystems και της Intrasoft για την αποστολή και διακίνηση των δεδομένων μεταξύ των ΠΕ.ΔΙ, ΚΜΕΣ και των υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ, σε πραγματικές συνθήκες και σε όχι σε demo.

Συνάδελφοι, είχαμε επισημάνει στον ΕΟΠΥΥ τα προβλήματα που θα παρουσιάζονταν σε ορισμένες Περιφερειακές Διευθύνσεις και θεωρούμε ότι αυτό συνέβη για πρώτη και τελευταία φορά.

Αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο μέρος των υποβολών για το 5% είναι στη διαδικασία άντλησης φορολογικής ενημερότητας για εκείνα τα φαρμακεία με αιτούμενο ποσό άνω των 30.000 ευρώ και για ασφαλιστική ενημερότητα άνω των 60.000 ευρώ. Για φαρμακεία με ποσά μικρότερα από τα προαναφερόμενα, που είναι και η πλειοψηφία των συναδέλφων, δεν απαιτείται άντληση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.

Πέραν όλων αυτών των προβλημάτων που σας αναφέραμε, καθορίστηκε ότι και η συγκεκριμένη πληρωμή του 5% και όλες οι υπόλοιπες θα είναι ταυτόχρονες για όλα τα φαρμακεία και από τον επόμενο μήνα αυτή να γίνεται στις 60 ημέρες από την παραλαβή των συνταγών στην ΚΜΕΣ, όπως ορίζεται στην ΚΥΑ.

Με εκτίμηση,