Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2022

Προσωπικός γιατρός: Προστέθηκε η επιλογή «εγγεγραμμένοι πολίτες»

Από σήμερα ο κάθε φαρμακοποιός μπορεί να δει μέσα από τη γνωστή πύλη εγγραφής πόσους πολίτες έχει εγγράψει στον προσωπικό ιατρό. 

Θυμίζουμε ότι αυτή η επιλογή είναι απαραίτητη για να είναι δυνατή η έκδοση τιμολογίου όταν δοθούν οι οδηγίες σε επόμενο στάδιο. 

Κάθε εγγραφή πολίτη επιφέρει στον φαρμακοποιό 3€ + ΦΠΑ.