Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2022

Ανακοίνωση ΗΔΙΚΑ για σήμανση επαναληψιμότητας συνταγής

 Αναρτήθηκε:6/10/22 - 9:20 π.μ.

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 6/10/2022 στην καταχώριση συνταγής η επαναληψιμότητα συνταγής ορίζεται από τα εξής πεδία: Επαναλήψεις συνταγής, με τιμές 1 έως 6, και Περίοδος Επανάληψης, με τιμές 1 μήνας (30 ημέρες), 4 εβδομάδες (28 ημέρες), 2 μήνες (60 ημέρες).

Για τον ορισμό της επαναληψιμότητας ισχύουν οι παρακάτω κανόνες:


-    Επανάληψη συνταγής με περίοδο επανάληψης 1 μήνα μπορεί να οριστεί για 3 έως 6 επαναλήψεις
-    Επανάληψη συνταγής με περίοδο επανάληψης 4 εβδομάδες μπορεί να οριστεί για 3 έως 6 επαναλήψεις
-    Επανάληψη συνταγής με περίοδο επανάληψης 2 μήνες μπορεί να οριστεί για 2 έως 3 επαναλήψεις