Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022

Πληρωμή 5% Αυγούστου 2022


ΘA KATATEΘOYN ΣHMEPA APΓA TO AΠOΓEYMA ΣTOYΣ ATOMIKOYΣ KAI ΔIANEMHTIKOYΣ ΛOΓAPIAΣMOYΣ TA XPHMATA EΞOΦΛHΣHΣ TOY 5% EOΠYY MHNOΣ AYΓOYΣTOY .

TA APXEIA ΣTOYΣ ΔIANEMHTIKOYΣ ΛOΓAPIAΣMOYΣ EXOYN AΠOΣTAΛEI

 

 

Εκ του ΠΦΣ