Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022

Ενημέρωση για την έναρξη γνωματεύσεων ΣΕΔ με χρήση ειδικού κωδικού μίας χρήσης για την επιβεβαίωση εκτέλεσης (OTP)


Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Έχει ξεκινήσει από τις 24 Οκτωβρίου η σταδιακή εφαρμογή ειδικού κωδικού μιας χρήσης για την επιβεβαίωση εκτέλεσης (OTP) κατά την εκτέλεση ηλεκτρονικών γνωματεύσεων Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας ΕΟΠΥΥ (ΕΚΠΥ – ΕΟΠΥΥ) αρχής γενομένης από τις γνωματεύσεις που εκδίδονται για Σκευάσματα Ειδικής Διατροφής (ΣΕΔ). Σας αποστέλλουμε τη σχετική ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ.

Επισημαίνουμε πως ο ειδικός κωδικός OTP δεν έχει χρονικό περιορισμό χρήσης και εκδίδεται κατά την συνταγογράφηση της γνωμάτευσης από τον ιατρό και αποστέλλεται στο κινητό που έχει δηλωθεί είτε στον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας του ασφαλισμένου, είτε στο Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών των υπηρεσιών του www.gov.gr., είτε δηλώνεται από τον ιατρό κατά την καταχώρηση της γνωμάτευσης στο σύστημα.

Ο κωδικός OTP είναι μοναδικός για κάθε γνωμάτευση, οπότε στις περιπτώσεις των επαναλαμβανόμενων γνωματεύσεων αποστέλλονται τόσοι κωδικοί μιας χρήσης, όσες και οι γνωματεύσεις που καταχωρούνται και εκδίδονται.

 

 

Σε περίπτωση απώλειας του κωδικού από τον ασφαλισμένο, η ανάκτηση του γίνεται μέσω του Φάκελου Ασφάλισης Υγείας του ασφαλισμένου, επιλέγοντας διαδοχικά: Φάκελος → Γνωματεύσεις → Κωδικός Επιβεβαίωσης Εκτέλεσης (για ανανέωση).

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ     ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

 

Δείτε την ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ και οδηγίες ΕΔΩ