Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023

Πώς θα επιστρέψουν οι ανεμβολίαστοι φαρμακοποιοί και βοηθοί στην εργασία τους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΠΔΔ

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2023

Αριθμ. Πρωτ. 129

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της χώρας 

Κοινοποίηση : Υπουργός Υγείας, κ. Αθανάσιος Πλεύρης

Θέμα: «Καθεστώς επιστροφής στην εργασία των ανεμβολίαστων φαρμακοποιών και του ανεμβολίαστου προσωπικού φαρμακείου μετά τη λήξη ισχύος του άρθρου 206 του Ν. 4820/2021»

Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από το Υπουργείο Υγείας αναφορικά με το καθεστώς επιστροφής στην εργασία των ανεμβολίαστων φαρμακοποιών και του ανεμβολίαστου προσωπικού φαρμακείου μετά τη λήξη ισχύος του άρθρου 206 του Ν. 4820/2021 (Α ́ 130) την 31η.12.2022 (ως είχε παραταθεί με την παρ. 2 του άρθρου δεύτερου του Ν. 4917/2022 – Α ́ 67), και καθώς δεν υπάρχει ειδική αναφορά για τις άνω κατηγορίες στην υπ’ αριθμόν Δ1α/ΓΠ.οικ.75297/30.12.2022 ΚΥΑ (Β ́ 7005/31.12.2022), εφαρμόζονται αναλογικώς οι διατάξεις των Μέτρων Προστασίας που ισχύουν για τα Νοσοκομεία, κλινικές, ιατρεία, διαγνωστικά κέντρα και κέντρα αποκατάστασης, ως οι διατάξεις αυτές ορίζονται στην άνω ΚΥΑ.

Συγκριμένα προβλέπεται ότι:


«
4. Νοσοκομεία, κλινικές, ιατρεία, διαγνωστικά κέντρα και κέντρα αποκατάστασης Για το ανεμβολίαστο ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και

υποστηρικτικό προσωπικό που επιστρέφει στις δομές του παρόντος μετά τη λήξη ισχύος του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 130) ισχύουν τα εξής μέτρα:

- Υποχρεωτική χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή N95 ή ΚΝ95).

- Διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου δύο (2) φορές την εβδομάδα με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α ́ 70), ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη γιατρό, με δική τους δαπάνη. Το εν λόγω προσωπικό προσκομίζει υποχρεωτικά το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου στον Προϊστάμενο της δομής που εργάζεται.

- Ειδικώς το υγειονομικό προσωπικό που κατόπιν αίτησής του στην ειδική τριμελή επιτροπή της παρ. 4 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.50933/13.8.2021 (Β’ 3794) κοινής απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας έχει εξαιρεθεί από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού, υποχρεούται στη διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου δύο (2) φορές την εβδομάδα με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test)͕ σύμφωνα με τα ισχύοντα έως τη δημοσίευση της παρούσας».

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση

Με Εκτίμηση,