Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023

Οδηγίες ΠΦΣ για την έκδοση τιμολογίων για προσωπικό γιατρό

Αθήνα16 Ιανουαρίου 2023

Αριθμ. Πρωτ. 266

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Ενημέρωση για την έκδοση τιμολογίων για τις «Εγγραφές στον προσωπικό ιατρό» ανά μήνα αναφοράς Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και για τυχόν διαφορές δικαιωμάτων του μηνός Δεκεμβρίου

Όπως σας είχαμε ενημερώσει «για πρακτικούς λόγους και προς αποφυγή λαθών ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα στην πληρωμή φαρμάκων, εμβολίων κλπ.», μετά και το κλείσιμο της δυνατότητας ηλεκτρονικής υποβολής του λογαριασμού Δεκεμβρίου, είναι δυνατή από σήμερα η....

 

....υποβολή ξεχωριστών τιμολογίων των μηνών 9ου, 10ου, 11ου για τις εγγραφές στον προσωπικό ιατρό στην πύλη της ΚΜΕΣ και συγκεκριμένα κατά το διάστημα από 16 έως και 21/01/2023.

 • Ήδη έχουν αναρτηθεί τα δικαιώματα που αφορούν στις εγγραφές των πολιτών στον προσωπικό γιατρό στην πύλη ΚΜΕΣ, για κάθε μήνα.

 • Ξεχωριστά για κάθε μήνα, θα εκδοθεί διακριτό «Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για εγγραφή σε προσωπικό ιατρό», το οποίο θα αφορά στα συγκεκριμένα δικαιώματα αποζημίωσης εγγραφών του μήνα, όπως ακριβώς έχουν αναρτηθεί στην πύλη της ΚΜΕΣ.

 • Στη συνέχεια με ξεχωριστές ηλεκτρονικές υποβολές και έκδοση ΣΣΥ ανά μήνα αναφοράς στη «ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΝΕΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ» της πύλης ΚΜΕΣ, θα δηλωθούν διαδοχικά οι αριθμοί τιμολόγιων μαζί με τις αξίες τις οποίες αφορούν για κάθε έκαστο μήνα, από την επιλογή «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ», με πληκτρολόγηση της «Ημ/νίας Έκδοσης» στο αντίστοιχο πεδίο (και όχι με επιλογή από το ημερολόγιο) ή θα αποσταλούν από τα προγράμματα σύμφωνα με οδηγίες που θα εκδώσουν.

 • Με τον τρόπο αυτό τα φαρμακεία θα εκδώσουν ένα ΣΣΥ και ένα πρωτότυπο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για κάθε μήνα εγγραφών και η ΚΜΕΣ έχει ενημερώσει σχετικά ότι η ΣΣΥ θα πρέπει να περιλαμβάνει μόνο τα στοιχεία αυτά και όχι όλα τα υπόλοιπα του μηνός αναφοράς τα οποία είχαν ήδη αποσταλεί.

  Τα δικαιώματα έχουν υπολογιστεί από την ΗΔΙΚΑ ως εξής: – για το Σεπτέμβριο (από 5 έως 27/9ου),
  – για τον Οκτώβριο (από 28/9ου έως 27/10ου),
  – για το Νοέμβριο (από 28/10ου έως 27/11ου)

  – για το Δεκέμβριο (από 28/11ου έως 27/12ου)

 • Οι αποστολές των ΣΣΥ-«Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών για τις εγγραφές των

  πολιτών σε προσωπικό ιατρό», μηνών Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου – Νοεμβρίου, θα κατατεθούν όλες μαζί σε ένα ξεχωριστό φάκελο και θα γίνουν για τα φαρμακεία που καταθέτουν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις και στους ΔΙΛΟΦ ή τους Συλλόγους, μέχρι τις 24 Ιανουαρίου.

 • Καταληκτική ημερομηνία αποστολής αυτών των ΣΣΥ-τιμολογίων από τους Συλλόγους ή Διανεμητικούς Λογαριασμούς στην ΚΜΕΣ, θα είναι η 27η Ιανουαρίου.

  ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ

 • ➢  Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι φαρμακοποιοί θα εντοπίσουν διαφορές στην ανάρτηση των δικαιωμάτων αποζημίωσης εγγραφών του μήνα Δεκεμβρίου, όπως αυτά αναπροσαρμόστηκαν μετά την συνολική επεξεργασία και εκκαθάριση από την ΚΜΕΣ των καταχωρήσεων στην πλατφόρμα εγγραφών για όλους τους μήνες, θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικού τιμολογίου παροχής υπηρεσιών για τις εγγραφές στον προσωπικό γιατρό μηνός Δεκεμβρίου, με αξία (αιτούμενο ποσό) τη διαφορά του συνολικού ποσού αποζημίωσης εγγραφών του Δεκεμβρίου όπως αυτό έχει αναρτηθεί στην πύλη ΚΜΕΣ και του αιτούμενου ποσού του τιμολογίου το οποίο ήδη έχουν εκδώσει και υποβάλει για τον συγκεκριμένο μήνα.

 • ➢  Το τιμολόγιο αυτό θα είναι δυνατό να δηλωθεί ηλεκτρονικά στην πύλη ΚΜΕΣ από 1/2ου και μετά, οπότε θα είναι δυνατή εκ νέου η υποβολή ΣΣΥ για το μήνα Δεκέμβριο. Στην περίπτωση αυτή θα δηλωθούν (ή θα αποσταλούν από τα προγράμματα) στην πύλη ΚΜΕΣ μόνο τα νέα στοιχεία της αξίας και του αριθμού του τιμολογίου εγγραφών στον προσωπικό ιατρό μηνός Δεκεμβρίου, και θα το

συμπεριλάβουν σε ξεχωριστό φάκελο από τα συνοδευτικά έγγραφα της υποβολής Ιανουαρίου. Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΚΜΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΣΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΛΑΘΩΝ. Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΥΧΟΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ

Βάσει όσων έχουν αποσταλεί ως οδηγίες από τον ΕΟΠΥΥ κατά το προηγούμενο διάστημα, για τα φαρμακεία που έχει λήξει η σύμβαση με τον Οργανισμό, είτε λόγω συνταξιοδότησης είτε λόγω αλλαγής εταιρικής μορφής εντός του έτους, τα τιμολόγια θα πρέπει να εκδοθούν με ημερομηνία όχι μεγαλύτερη της ημερομηνίας διακοπής των εργασιών στην Εφορία, με βάση τα αναρτημένα δικαιώματα στην πύλη ΚΜΕΣ. Στην περίπτωση αυτή θα δηλωθούν στην πύλη ΚΜΕΣ με σύνδεση του χρήστη στην παλαιά σύμβαση με τους παλιούς κωδικούς και θα αποσταλούν σε ξεχωριστό φάκελο στην ΚΜΕΣ.

Με Εκτίμηση, Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΠΔΔ

Αριθμ. Πρωτ. 265 

ΠΡΟΣ: Εταιρείες Κατασκευής Λογισμικού Φαρμακείων

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Σας αποστέλλουμε ενημέρωση για την έκδοση τιμολογίων για τις εγγραφές στο προσωπικό ιατρό των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου. Η υποβολή συμπληρωματικού τιμολογίου για το μήνα Δεκέμβριο δεν είναι εφικτή κατά την παρούσα χρονική περίοδο.

Σας εφιστούμε την προσοχή, εφόσον προχωρήσετε σε υλοποίηση αυτόματης αποστολής δεδομένων για τον προσωπικό ιατρό (Τιμολογίων και ΣΣΥ) στην πύλη της ΚΜΕΣ, , θα πρέπει η ΣΣΥ που θα εκδοθεί να περιλαμβάνει μόνο τα στοιχεία της αξίας του τιμολογίου και του αριθμού του τιμολογίου και όχι όλα τα προηγούμενα δεδομένα τα οποία υπάρχουν για το μήνα αναφοράς και τα οποία έχουν ήδη αποσταλεί στην ΚΜΕΣ.

Με Εκτίμηση,