Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2023

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΕΟΠΥΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2023 

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Λόγω προβλήματος που δημιουργήθηκε με την έκδοση λανθασμένων τιμολογίων για τις εγγραφές στον προσωπικό ιατρό από μηχανογραφικό πρόγραμμα συγκεκριμένης εταιρείας και προς αποφυγή περαιτέρω ταλαιπωρίας των συναδέλφων φαρμακοποιών, ζητήθηκε από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο και...


.... έγινε αποδεκτό η παράταση στην υποβολή συνταγών Δεκεμβρίου κατά δύο (2) εργάσιμες ημέρες.

Κατόπιν αυτών, η υποβολή των συνταγών Δεκεμβρίου για όλα τα φαρμακεία της Χώρας θα ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι και την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2023

Με Εκτίμηση,