Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015

Ανατιμολόγηση: Ολόκληρος ο κατάλογος του ΕΟΦ με τις νέες τιμές στα φάρμακα

Δημοσιεύτηκε από το Τμήμα Τιμολόγησης του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) ο κατάλογος με τις προτεινόμενες τιμές των υπό ανατιμολόγηση φαρμάκων.
Ο κατάλογος, που παρατίθεται ολόκληρος πιο κάτω, προέκυψε έπειτα από διαβούλευση με τις εταιρείες και αξιολόγηση συγκεκριμένων τιμολογιακών παραμέτρων.

Αφορά περισσότερα από 9.000 σκευάσματα που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά.

Σύμφωνα με το τμήμα τιμολόγησης του ΕΟΦ, οι προτεινόμενες τιμές των προϊόντων διαμορφώθηκαν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη:

Τη συναλλαγματική ισοτιμία ημερομηνίας 2 Σεπτεμβρίου 2015 και δεδομένα τιμών στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πηγές συλλογής στοιχείων τη βάση δεδομένων EURIPID, και επίσημες ιστοσελίδες των κρατών – μελών.
Τα φύλλα έρευνας των Κατόχων Αδείας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) που υποβλήθηκαν στη διαδικτυακή εφαρμογή του ΕΟΦ.
Τα κοστολόγια των εταιρειών.

Από την παρούσα ανατιμολόγηση εξαιρούνται τα προϊόντα αίματος, τα εμβόλια, τα προϊόντα του Αρνητικού Καταλόγου και τα Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, εφαρμόστηκε δυναμική τιμολόγηση με βάση δεδομένα πωλήσεων τα οποία έλαβε το Τμήμα Τιμολόγησης του ΕΟΦ από την Αρμόδια Διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ.

http://www.iatronet.gr/photos/enimerosi/PRICELIST_20151120_1445_PUBLIC_PDF.pdf

πηγή:http://www.iatronet.gr