Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2017

Αποζημιούμενες συσκευές ΕΟΠΥΥ 2019

Κατάλογος αποζημιούμενων συσκευών ΕΟΠΥΥ 2019

 

 • Για συσκευές αναπνοής (νεφελοποιητές, c-pap,bi-pap, λοιπές αναπνευστικές συσκευές, τύπου aerochamber κτλ) δείτε ΕΔΩ
 
 • Για αντλία μέτρησης ινσουλίνης και υλικά μεσογειακής αναιμίας δείτε ΕΔΩ

 • Για αποζημίωση συσκευών μέτρησης INR δείτε ΕΔΩ
 • Για Χορήγηση περισταλτικής αντλίας ογκομετρικού τύπου και των αναλωσίμων αυτής, για την υποδόρια χορήγηση γ-σφαιρίνης, σε ασθενείς – ασφ/νους, πάσχοντες από Ανοσοανεπάρκειες, όπως Κοινή-Ποικίλη Ανοσοανεπάρκεια (Κ.Π.ΑΑ.) κ.α., πρωτοπαθείς ή δευτεροπαθείς

 • Αποζημίωση κοχλιακού εμφυτεύματος ΕΔΩ  . Δυνατότητα δαπάνης για αυτά, δείτε ΕΔΩ

 • Συσκευές έγχυσης φαρμάκων που φέρουν εμφυτευόμενα συστήματα: αποδίδεται το 90% της δαπάνης, μετά από έγκριση του Α.Υ.Σ., ή του Κε.Σ.Υ.
 • Αναλώσιμες συσκευές χημειοθεραπείας, ανάλογα με το θεραπευτικό σχήμα και μέχρι 5 το μήνα, με κάλυψη της δαπάνης 100%. 
 • Αναλώσιμες συσκευές αναλγησίας μέχρι 10 το μήνα (υποδό-ριες), με κάλυψη της δαπάνης 100% 
 • Αναλώσιμες συσκευές σίτισης, μέχρι 30 τεμάχια το μήνα και αναλώσιμα των συσκευών σίτισης, μέχρι 30 τεμάχια το μήνα.
  Ο φορέας δεν αποζημιώνει ηλεκτρονική αντλία σίτισης 


∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
Ο Οργανισµός αποζηµιώνει τις παρακάτω αναφερόµενες συσκευές ως ακολούθως:
 α. ΕΝ∆ΟΣΤΟΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ: στις περιπτώσεις υπνικής άπνοιας που δεν
είναι απαραίτητη η χορήγηση αναπνευστικής συσκευής ο Οργανισµός αποζηµιώνει µε ποσό έως 50 €.
β. Σε πάσχοντες από διάφορα πνευµονικά νοσήµατα, ο Οργανισµός αποζηµιώνει τους ασφαλισµένους για την αγορά λοιπών αναπνευστικών συσκευών που αναφέρονται στο παράρτηµα, κατόπιν γνωµάτευσης του θεράποντα πνευµονολόγου εγκεκριµένη από ελεγκτή ιατρό και µέχρι του ποσού των 90 € κατά είδος, χωρίς συµµετοχή του ασφαλισµένου.
γ. Σε πάσχοντες από µεσογειακή αναιµία αποζηµιώνεται στους ασφαλισµένους η αγορά ρυθµιζόµενης συσκευής αποσιδήρωσης, κατόπιν γνωµάτευσης του θεράποντα ειδικού ιατρού και µε κάλυψη της δαπάνης κατά 90%